Seminar ‘Goed van start met service integratie’

Suerte Associates is mede-oprichter van Service Integratie Nederland. Met dit initiatief willen wij een platform bieden waar best practices op het gebied van service integratie gedeeld worden. We doen dit op diverse manieren, zoals het organiseren van seminars, webinars, trainingen en round tables.

Op woensdag 11 maart 2020 heeft Service Integratie Nederland in samenwerking met ASICS Europa het seminar ‘Goed van start met service integratie’ georganiseerd. Thema van het seminar was ‘samenwerken’. Hoe bouw je met je service integrator en belangrijkste service providers een goed samenwerkend ecosysteem?


Samen bouwen en inrichten van het SIAM Huis

House of SIAM
Klik op de afbeelding om deze vergroot weer te geven

Optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in het ecosysteem vereist dat een aantal practices goed is ingericht. We gebruiken graag de metafoor van het ‘SIAM Huis’ om uit te leggen wat er nodig is om deze samenwerking te faciliteren.

Alleen als alle kamers (lees: practices) goed zijn ingericht kunnen partijen optimaal samenwerken om world class end-to-end diensten te leveren. Gedurende de SIAM Roadmap wordt het SIAM Huis ontworpen, gebouwd en continu verbeterd. Hierin hebben klantorganisatie en service integrator beiden een verantwoordelijkheid.


Samenwerken vraagt om nieuwe vaardigheden

De transformatie naar nieuwe werkwijzen, zoals SIAM, Agile en DevOps vergroot het belang van goede samenwerking in de gehele waardeketen. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden, mindset en gedrag. Communicatie, persoonlijk leiderschap en continu verbeteren zijn hier voorbeelden van.

Hoe zorgt u dat alle teamleden effectief samenwerken om zo het maximale teamresultaat te halen? Met onze ‘Team Collaboration Journey’ helpen wij u de effectiviteit van uw teams te vergroten.