Digital Transformation

Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van organisaties om steeds sneller in te spelen op veranderingen in de markt. Het verhoogt de kwaliteit van de software en standaardiseert de in productie name daarvan. Als onderdeel van DevOps worden zoveel mogelijk processen zoals testing, integration, provisioning en deployment geautomatiseerd.

DevOps practices voegen waarde toe aan organisaties en moet leiden tot een grotere klanttevredenheid. DevOps is een totaalvisie op de gehele keten, vanaf het begin van het ontwikkelproces tot en met de uitrol naar productie en het beheer daarvan. Het is een manier van werken die de tegenstrijdige belangen van de business, ontwikkelaars en beheer binnen een organisatie bij elkaar laat komen.