Samenwerken vraagt om nieuwe vaardigheden

De transformatie naar nieuwe werkwijzen, zoals SIAM, Agile en DevOps vergroot het belang van goede samenwerking in de gehele waardeketen. Welke vaardigheden zijn dan precies nodig?

De DevOps Agile Skills Association (DASA) benoemt in haar competence model 4 skill areas en 8 knowledge areas (zie hiernaast). De skill areas benoemen o.a. zelfvertrouwen, productiviteit, openheid, teambuilding, leiderschap en continu verbeteren.

Hoe zorgt u dat deze skills in voldoende mate in het team aanwezig zijn? En dat alle teamleden effectief samenwerken om zo het maximale teamresultaat te halen?

Voor effectief samenwerken is het nodig dat …

 • Er een goede teamsfeer/cultuur is waarin:
  • Teamleden zich veilig voelen
  • Teamleden conflicten durven aan te gaan
  • Teamleden zich betrokken voelen en zich verbinden (aan de resultaten)
  • Teamleden verantwoordelijkheid nemen (voor de resultaten
 • Er een dienende/coachende/motiverende leiderschapsstijl is
 • Je effectief kunt zijn naar mensen buiten het team (bijv. klanten)
  • Door het bezitten van de juiste gedragscompetenties
  • Door het bezitten van de juiste inhoudelijke competenties
 • En dat er aan allerlei organisatorische randvoorwaarden (duidelijke rollen, taken, verantwoordelijkheden, juiste tools, etc.) is voldaan

Meer certificeringen helpt niet, zelf ervaren wel ..

Het ontwikkelen van een veilig teamcultuur, dienend leiderschap en effectieve vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en continu verbeteren lukt niet door uw medewerkers meer certificeringen te laten halen.

Natuurlijk is een goede basiskennis van best practices rond SIAM, ITIL, PRINCE2, Agile, DevOps, Lean, etc. van groot belang. Maar het grote verschil ontstaat pas als uw medewerkers de geleerde kennis ook daadwerkelijk gaan toepassen.

Het ontwikkelen van genoemde vaardigheden en veranderen van gedrag vraagt om andere interventies. Denk hierbij aan coaching, intervisie, maar ook de inzet van business simulaties om in een veilige omgeving te ervaren wat ander gedrag betekent. En niet te vergeten het voorbeeldgedrag van leiders.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze ontwikkelingsdeskundigen kunnen u helpen om samen met u de juiste interventies te ontwerpen en het verandertraject vorm te geven. Door de gewenste resultaten en het benodigde gedrag als uitgangspunt te nemen kijken we wat er nodig is om dit met uw mensen te bereiken.

DASA DevOps Competence Model

Skill Areas

 • Courage: Evangelism, coaching, self-confidence, proactivity, reflection, trust, open discussions, experimentation, fail fast, courage to change.
 • Teambuilding: Understand the other’s point of view, collaboration, mutual accountability, common purpose, ability to integrally support the service/product.
 • DevOps Leadership: Facilitating teams to high performance, humility, transparency, Service lifecycle mindset, Stakeholder management.
 • Continuous improvement: Today we do our work better than yesterday, kaizen mindset, quality at the source, first time right, knowledge-sharing, ability to adapt.