Samen bouwen en inrichten van het SIAM Huis

Service Integration and Management (SIAM®) is een verzameling management practices die toepasbaar zijn in iedere omgeving waar end-to-end diensten door meerdere service providers worden geleverd.

SIAM heeft zich ontwikkeld omdat organisaties zich meer en meer bewegen van complete uitbesteding naar één enkele leverancier naar een omgeving met meerdere service providers. Dit complexere leveringsmodel brengt een aantal uitdagingen en risico’s met zich mee.

Optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de leveringsketen vereist dat de management practices goed zijn ingericht. We gebruiken graag de metafoor van het ‘SIAM Huis’ om uit te leggen wat er nodig is om goede samenwerking mogelijk te maken.

Alleen als alle kamers (lees: practices) goed zijn ingericht kunnen partijen optimaal samenwerken om world class end-to-end diensten te leveren.

Gedurende de SIAM Roadmap wordt het SIAM Huis ontworpen, gebouwd en continu verbeterd. Hierin hebben klantorganisatie en service integrator beiden een belangrijke verantwoordelijkheid.

Klik op de afbeelding om deze vergroot weer te geven

Het SIAM Huis is bij diverse klanten succesvol in de praktijk toegepast. Het vormt ook de basis voor al onze SIAM-trainingen. Tijdens onze SIAM-workshops bouwt u onder onze begeleiding aan uw eigen SIAM Huis

Hoe kunnen wij u helpen?

Suerte Associates biedt consultancy, implementatie en training services voor iedere fase van de SIAM Roadmap, van Discovery & Strategy, Plan & Build, Implement tot Run & Improve.

Denk hierbij aan het definiëren van uw SIAM Strategy en Business Case, vaststellen van de SIAM Readiness van uw organisatie, uitvoeren van een Current State Analysis, ontwerpen van SIAM Operating Model en selecteren van uw service integrator en service providers.

Onze transitiemanagers kunnen de implementatie van het nieuwe SIAM Operation Model begeleiden. Zij besteden hierbij veel aandacht aan de organisatorische verandering, omdat de implementatie van SIAM grote impact heeft op alle betrokken stakeholders.

Onze trainers en coaches kunnen uw medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van de benodigde kennis, vaardigheden en mindset. Ongeacht of zij een rol hebben binnen de klantorganisatie, service integrator of service providers.

Onze Academy is een geaccrediteerde trainingsorganisatie (ATO) van zowel EXIN als APMG voor de levering van SIAM Foundation en SIAM Professional trainingen en certificeringen. Onze trainers waren als een van de eersten gecertificeerd in de Benelux.

Met onze SIAM Strategy & Design Workshops maakt u een vliegende start met de inrichting en/of verbetering van uw service integratie. Samen met een ervaren facilitator gaat u aan de slag met uw eigen praktijkcasus. Aan het einde van de workshop heeft u een concrete deliverable die u direct in uw eigen praktijk kunt gebruiken.